Hướng dẫn lên đơn hàng ký gửi

Để lên đơn hàng ký gửi

Bước 1: Anh/chị vui lòng đăng nhập vào website: https://id.vnshipcargo.com/ đăng nhập tài khoản

Bước 2:  Chọn đơn hàng=> đơn hàng ký gửi

 

Bước 3:  Nhập địa chỉ kho TQ nhận hàng và kho VN

 

Bước 4: Click vào số (1) để tạo đơn, điền các thông tin tại ô số (2), bấm số (3) để hoàn tất đơn ký gửi

Để xem lại đơn hàng ký gửi vừa tạo: Bấm vào đơn hàng để xem lại