Danh sách Shop / xưởng uy tín trên 1688 theo các ngành hàng khác nhau

Danh sách link 1 số shop/ xưởng 1688 uy tín theo ngành hàng đã được nhatbien tổng hợp. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lựa chọn sản phẩm, shop uy tín và mua hàng…

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng quần áo nữ

Váy áo công sở nữ:
https://shop1407396849584.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.3faf2508it4Jyz
https://playach.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.25.58985dce26mzis
https://kayimilan.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.46.58985dce26mzis
https://baymayfs.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hsggzt.30.4W0NwR
https://gonzhufu.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.6a321274obOJCW
Áo phông nữ:
https://shop1408553075632.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.27876304cPCcOu
Áo kiểu:
https://shop1468601473297.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.697768092JpNUp
Váy áo đi biển
https://page.1688.com/fc673dac.html?spm=a260k.10548425.j9tk98fp.4.55e129ddMfUB6W&mid=571
Váy maxi:
https://xiaoya518.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.3b2e6281OUukHU
Váy vintage:
https://jbsszgs.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.44dd5df1TfIDEW
Áo khoác dạ nữ:
https://qiansicat.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.44dd5df1TfIDEW
https://shop72651884.taobao.com/category-1206725259.htm
https://shop162203432.taobao.com/category-1247565247.htm
https://shop130422676.taobao.com/category-1127714842.htm

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng quần áo nam

Quần áo công sở nam:
https://shunshundress.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.9.wJrtUz
Áo sơ mi nam:
https://wuyanzhiyi.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.23.wJrtUz
Áo phông nam:
https://yaxite8.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.1.wJrtUz
https://menspoem.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.7f942845M2f0Pf
Áo dạ nam:
https://shop1386176502512.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.44dd5df1TfIDEW
Đồ play boy:
https://infshop.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.27.wJrtUz
Phong cách Hàn Quốc:
https://shop1480092504678.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.31.wJrtUz
https://reallypoint.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.5.wJrtUz
https://bashangfushi.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.13.wJrtUz
https://shop1486746048460.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.20.wJrtUz

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng quần áo trẻ em:

https://zhimalvdoujie.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.12.4W0NwR
https://zhimalvdoujie.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.12.4W0NwR
https://dfkids.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.18.4W0NwR
https://jckids.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.21.4W0NwR
https://detail.1688.com/offer/534351597058.html?spm=a2615.2177701.0.0.c07745d3IynD0w

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng giày dép

Giày dép công sở nữ:
https://shop1434732762378.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.6TtV3W
https://shop1470156805807.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.102.4b8c7afbrR6ZSG
https://shop1467911573411.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.126.4b8c7afbrR6ZSG
https://xsq1688.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.160.6TtV3W
Giày dép nữ trẻ trung:
https://comeja.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.6d46642buCi3UC
Giày thể thao nữ:
https://shop1429894465646.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hu9127.15.4W0NwR
https://comeja.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.102d5f4cZQTAqY
Boot nữ:
https://shop1393482898212.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.47.6TtV3W
https://shop1448038610813.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.102d5f4cZQTAqY
https://shop1418143248435.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.102d5f4cZQTAqY
https://shop1429721166546.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.110.102d5f4cZQTAqY&tracelog=p4p
Giày dép công sở nam:
https://gzboerni.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.54992bb8lnDzbP
https://jqxy88.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.90.54992bb8lnDzbP&tracelog=p4p
Giày thể thao nam:
https://shop486075x65n095.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.71.54992bb8lnDzbP&tracelog=p4p\
https://playboycn.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.54992bb8lnDzbP
Giày dép nam trẻ trung:
https://gurixieye.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.25.54992bb8lnDzbP
Giày dép trẻ em:
https://zaizailexieye.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.2c6445067Wqki3
https://sdl13868886618.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.2c6445067Wqki3
https://vividstar2018.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.45.2c6445067Wqki3
https://baoerben.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.88.2c6445067Wqki3&tracelog=p4p
https://beedpantx.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.c5ggja
https://shengbeisha.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.64.c5ggja

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng phụ kiện thời trang

Đồng hồ:
https://15yongjie.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.3.4W0NwR
https://shop1447433945098.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.21.4W0NwR
Trang sức:
https://shishang925.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.6.4W0NwR
https://darkphoenix.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.12.4W0NwR
https://arochsilver.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.15.4W0NwR
Kính mắt:
https://wanda18358645750.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.9.4W0NwR
https://tzcjmy888.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.18.4W0NwR
Ví da:
https://mdnpjc.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.6.4W0NwR
https://baellerry.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.21.4W0NwR
https://detail.1688.com/offer/550220559505.html?spm=a262ha.8884054.0.0.S7qBtL
Balo học sinh:
https://winnerbags.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.18.4W0NwR
https://gzqiaoshubao.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.15.4W0NwR
Túi ví thời trang:
https://15194976309.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.145869a5rcmhqw
https://baolaoban88.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.732f145anOpKXI
https://yirannvbao.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.53b68fddyMAJTM
https://shop1491844522356.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.63b946305Cm1g8
https://aishang777.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.449b607cv97nOg
https://shop1438361572335.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.73201b2a6Bl47w

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng link phụ kiện điện thoại:

Link kiện điện thoại:
https://mojoss.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.OMEqa3
https://1160747005.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.19.OMEqa3
https://shop1403542464923.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.55.OMEqa3
https://biaofeng.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.122.IiOadA
https://shop1458665966610.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.140.IiOadA
https://fifon8.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.245.IiOadA
Phụ kiện điện thoại:
https://misspanda2012.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.112.wU5HMT
https://yghgift.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.wU5HMT
https://szxjs6.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.43.wU5HMT
https://shop1401259055225.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.158.wU5HMT
https://shop1495731344613.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.89.wU5HMT
https://szxushengltd.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.178.wU5HMT
https://aiqaa2014.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.198.wU5HMT
https://shop1361889940736.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.221.wU5HMT
https://bstzk.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.336.wU5HMT
https://baimao88.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.378.wU5HMT

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng đồ chơi trẻ em:

https://ylbbaby.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.46.a6a42f96KVM1Bx
https://tongliwanju.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.a6a42f96KVM1Bx
https://mnxtoys.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.a6a42f96KVM1Bx
https://tfy730.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.10b7ba536ok1VO
https://shop1377241503449.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.124.a6a42f96KVM1Bx
https://wellyestoy.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.167.a6a42f96KVM1Bx
https://shop1465751096854.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.211.a6a42f96KVM1Bx
https://xiahongtoys.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.257.a6a42f96KVM1Bx
https://haipengda.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.278.a6a42f96KVM1Bx

  1. Link xưởng 1688 uy tín nguồn hàng đồ chơi ô tô, xe máy:

https://dujia6666.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.3.4W0NwR
https://bishengdao.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.6.4W0NwR
https://ghdxw2014.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.9.4W0NwR
https://miniqiche.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.12.4W0NwR
https://shop1441126575267.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.15.4W0NwR
https://carzone.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.18.4W0NwR